Instruktörer, Kontakt

MINDFULNESS

-och tekniker i konflikt- och stressshantering


Kontakt: karro.ekman@gmail.com, t: 0734-005533


OM MINDFULNESS

Mindfulness, eller medveten närvaro på

svenska, kan ses som ett redskap för att

klara av att leva i det samhälle vi har idag.

Krav på ständig nårbarhet, kontinuerligt

flöde av inputs och mentala stimuli till-

sammans med en stillasittande och skärm-

styrd livsstil gör att den värld vi nu lever i allt

mer och mer präglas av konstanta simultankapacitetsprövningar med ytterst litet, om något alls, utrymme för paus och vila ─ för att bara vara.

 

Senare års forskning visar entydiga resultat på hur våra hjärnor arbetar mer effektivt och kvalitativt när vi är i harmoni och lugn. Det är alltså egentligen inte stressen i sig som är det farligaste här, utan bristen på kvalitativ vila mellan stress-perioderna.

Grundaren av Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR), Jon Kabat-Zinn, definierar Mindfulness som att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.

 

Träning i Mindfulness är ett enkelt redskap som inte bara tillåter kroppen och hjärnan att få den så oerhört viktiga vilan, träningen utvecklar också förmågan att med känsla och skicklighet hantera negativa tankar och känslor. Det vill säga hantera stress i stort. Så att stresspiralen bromsas tidigt och inre resurser kan mobiliseras ─ inre resurser som ger oss skydd mot stress och sjukdomar.

 

Forskning visar också på att träning i Mindfulness gör oss lyckligare som människor, mer empatiska, vi får ökat fokus och bättre uppmärksamhet, kan se saker och ting klarare i sitt sammanhang, upplever minskad stress, minskad oro, får bättre sömn och ökad förmåga att hantera smärta.

 

Mindfulness kan därmed ses som en naturlig väg för att uppnå högre kvalitet, mer harmoniskt arbetsklimat och bättre produktivitet.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Karolina Ekman


Certifierad Mindfulnessinstruktör

av Mindfulnesscenter


Leg. Sjukgymnast


Massageterapeut


Personlig tränare


Skidlärare -ISVI


Kontakt

Gabriella Sinclair


Certifierad Mindfulnessinstruktör

av Mindfulnesscenter


Påbyggnad: Mindfulness i Arbetet


Beteendevetare


Entreprenör


Affärscoach


Kontakt