Kursprogram

MINDFULNESS

-och tekniker i konflikt- och stressshantering


KURSERKursplan:

Mindfulness -Här och Nu programmet,

åtta veckor.Vecka 1: Lämna autopiloten – känn din kropp.

Presentation, utdelning av material

Vad är Mindfulness, bakgrund, definitioner, dagens samhälleliga krav, etc.

Övning 1: Kroppskänning

Övning 2: Vardagsövning

Hemuppgifter


Vecka 2: Observera din andning – träna ditt andningsankare

Övning: Andningsankaret.

Uppföljning från förra träffen

Andningen – genomgång samt upptäcka var deltagaren har sin andning

Träningen av andningsankaret samt triangeln: Tanke-Kropp-Känsla

Avsikt-intention med träningen

Hemuppgifter


Vecka 3: Var närvarande i andning och kroppsrörelse

Andningsankaret – landa, komma på plats.

Uppföljning

Motstånd och hinder

Andningsövning

Genomgång av övningen Andrum

Övning: Mindful yoga

Hemuppgifter


Vecka 4: Bara sitt – Här och Nu

Andningsankaret – landa, komma på plats.

Uppföljning

Mindfulnessträning och vår hjärna.  Forskningsresultat etc.

Stress

Övning: Sittande meditation

Hemuppgifter


Vecka 5: Acceptans samt SOAS

Andningsankaret – landa, komma på plats

Uppföljning

SOAS: Stanna upp, Observera, Acceptera, Svara/Släppa

Triangeln Mindfulness – tanke – kropp – känsla

Övning: Sittande meditation

Hemuppgifter


Vecka 6: Att hantera svårigheter

Andningsankaret – landa, komma på plats

Uppföljning

Reaktiv/proaktiv – träning i Mindfulness → reagerar mindre automatiskt och mer medvetet. Låter inte autopiloten styra.

Från offer till observatör. Repetera SOAS. Diskutera de vanligaste sätten att reagera på svårigheter.

Övning: Sittande meditation under tystnad.

Hemuppgifter


Vecka 7: Tankar är inte fakta

Andningsankaret – landa, komma på plats

Uppföljning

Repetition.

Diskussion: Vad är en tanke? Var kommer den ifrån? Vart tar den vägen? Tanke = mental händelse, dvs. INTE detsamma som verkligheten.

Mindfulness och sömn

Övning: Sittande meditation

Hemuppgifter.


Vecka 8: Ta hand om dig – befäst din dagliga träning

Andningsankaret – landa, komma på plats

Uppföljning

Att ta hand om dig i framtiden är att ta hand om dig idag. Diskutera hälsa.

Övning: Sittande meditation med en tydlig avsikt/intention.

Vidmakthållandeplanen.

Följa upp det som skrevs ner vid första träffen gällande avsikter med att gå kursen.

Avslutning.


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Karolina Ekman


Certifierad Mindfulnessinstruktör

av Mindfulnesscenter


Leg. Sjukgymnast


Massageterapeut


Personlig tränare


Skidlärare -ISVI


Kontakt

Gabriella Sinclair


Certifierad Mindfulnessinstruktör

av Mindfulnesscenter


Påbyggnad: Mindfulness i Arbetet


Beteendevetare


Entreprenör


Affärscoach


Kontakt